‘Over de drempel’ op 17 oktober in Amersfoort

Meer weten over de laatste levensfase. Informatiemarkt en lezing ‘Over de drempel’ op 17 oktober in Amersfoort.
Wie ziek is en niet meer beter wordt, krijgt in veel gevallen te maken met palliatieve zorg: de zorg in de laatste levensfase door zorgprofessionals en naasten. Het is belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn. Daarom is er op 17 oktober a.s. in Amersfoort `Over de drempel’, een informatiemarkt gecombineerd met een bijzondere lezing.
Sterven hoort bij het leven, voor ieder van ons. Toch denken veel mensen liever niet na over de laatste periode; ook erover spreken met anderen vinden ze moeilijk. Als het dan zover is, voor henzelf of voor een dierbare, zijn ze onvoorbereid. Wensen en zorgen zijn immers onbesproken gebleven. Dit ongemak is niet voorbehouden aan `gewone’ mensen, ook zorgprofessionals kunnen het lastig vinden om met patiënten een gesprek te voeren over de laatste fase.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland organiseert `Over de drempel’ in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Dit evenement is bedoeld voor iedereen die zich wil informeren over de zaken die met de laatste levensfase te maken hebben: patiënten en hun naasten, mantelzorgers, (zorg)professionals, en andere geïnteresseerden. Hierbij gaat het zowel om de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning, als om manieren om over drempels heen te gaan en het gesprek met elkaar aan te gaan.
Naast de informatiemarkt met standjes van o.a. het Toon Hermans Huis, het Centrum voor Levensvragen Eemland, de NVVE, hospices, het Landelijk Expertisecentrum Sterven, en het IKNL (Integraal kankercentrum), is er een interactieve lezing door Ineke Koedam: ‘Over de Drempel: het gesprek aangaan’. Ineke Koedam heeft veel ervaring met de palliatieve zorg. Zij is niet alleen medeoprichtster van het Landelijk Expertisecentrum Sterven, docent post-HBO ‘Omgaan met Sterven’ en auteur, maar is ook vrijwilliger en coördinator in een hospice. In haar lezing gaat Koedam in op het hoe en waarom van onze veranderende houding ten aanzien van sterven. Ook laat zij zien dat het proces van sterven enerzijds een unieke, persoonlijke beleving is en anderzijds een universeel proces.
De bijeenkomst staat open voor publiek en professionals. U bent op donderdag 17 oktober van 15.00- 17.00 uur van harte welkom in het Hart van Vathorst | Angelinapolder 3 | 3825 LX Amersfoort. De lezing van Ineke Koedam is van 16.15-17.00 uur.