Aanbod terminale zorg Thuis wordt uitgebreid

 

Het verzorgen van terminale zieke die thuis willen sterven wordt naar het einde toe steeds zwaarder. Juist dan lopen familie en mantelzorgers die deze zorg verlenen het risico overbelast te raken. Onze vrijwilligers kunnen in zulke situaties de zorg en begeleiding voor een deel overnemen. Tot nu toe sprongen ze meestal alleen ’s nachts in. Vanaf 2016 gaan we deze zorg ook aanbieden in de ochtend, middag en avond.

Onze vrijwilligers kunnen worden ingezet als een zieke in de terminale fase is en op korte termijn gaat sterven. Zij nemen op afgesproken momenten de zorg over, zodat de familie en de mantelzorgers even een moment van rust krijgen. Wanneer en hoe vaak er vrijwilligers komen wordt altijd afgestemd met de familie en de wijkverpleegkundige. Het is gebleken dat er niet alleen ’s nachts, maar ook overdag grote behoefte is aan ondersteuning.

Luisterend oor
Onze vrijwilligers doen alles wat nodig is om de mantelzorgers te ondersteunen in de laatste levensfase, zoals helpen bij toiletgang, en eten en drinken geven. Zij geven geen verpleegkundige zorg en doen ook geen huishoudelijk werk. Wel verlenen zij zorg en geven zij al hun aandacht aan de terminaal zieke. Ze zijn er niet alleen met praktische hulp, maar ook met een luisterend oor. Voor de zieke zelf, maar ook voor de familie, die ze waar nodig bijstaan en ontlasten.

Contact
Heeft u hulp nodig voor een familielid die gaat sterven? U kunt Proxima telefonisch bereiken op 030-600 00 17 of per mail via info@proxima-terminalezorg.nl. Als een aanvraag voor hulp voor 13.00 uur bij ons binnenkomt, staat er meestal dezelfde dag nog een vrijwilliger klaar. Als het kan komt onze coördinator eerst op huisbezoek, zodat zij weet hoe de situatie is. Dan kan zij zorgen voor een goede match tussen de vrijwilligers en de hulpvragers.