Anna van Rijn penning uitgereikt aan Harry Meerts

Tijdens de winterborrel voor alle vrijwilligers van Proxima Terminale Zorg Hospice en Thuis namen we gisteren afscheid van onze penningmeester Harry Meerts. Harry heeft zich vanaf 1992 ingezet voor de VPTZ en later Proxima. Harry heeft een zeer grote bijdrage geleverd als penningmeester en is vooral ook een aimabel mens. Door burgemeester Frans Backhuijs van de Gemeente Nieuwegein kreeg hij de Anna van Rijn Penning uitgereikt voor zijn grote inzet voor stad en samenleving in Nieuwegein. Wij wensen Harry alle goeds toe.