Antoniusloop 12 oktober 2014

Op 12 oktober wordt de Antoniusloop gehouden. De Antoniusloop is een wandeltocht en een hardloopwedstrijd voor medewerkers en hun introducés. Bij de wandeltocht wordt een afstand van 15 kilometer gelopen. De Antoniusloop vindt dit jaar plaats op zondag 12 oktober a.s. Dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis.


Voor meer informatie over de Anthoniusloop: www.antoniusziekenhuis.nl/overstantonius/activiteiten/antoniusloop/