Dialoogbijeenkomst voor verwijzers

Samen Werken aan Palliatieve en Terminale Zorg bij mensen thuis

Graag nodigt Proxima verwijzers uit voor een dialoogbijeenkomst over ‘Samen werken aan palliatieve en terminale zorg bij mensen thuis’ op dinsdag 9 oktober van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Je bent welkom vanaf 14.45 uur voor een kop koffie en om een kijkje te nemen in de hospice Nieuwegein.Tijdens de bijeenkomst leren we elkaar beter kennen en gaan we op een praktijkgerichte manier onderzoeken of en hoe we vanuit eigen kracht kunnen samenwerken.

De agenda ziet er als volgt uit:
Opening en welkom
Kennismaken met elkaars praktijk
Verkennen van “ideale” palliatieve/terminale zorg
Hoe kunnen we samen werken aan palliatieve/terminale zorg
Evaluatie

Organisatie:
De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Dag van de Palliatieve Zorg (13 oktober 2018) en is een initiatief van Proxima. Proxima biedt met opgeleide vrijwilligers ondersteuning bij mensen thuis in de laatste levensfase in 11 gemeenten in de Provincie Utrecht.

Begeleiding:David Wijnperle van Doeldenker en VPTZ Nederland. Hij begeleidt meerdere lokale samenwerkingstrajecten in het kader van NOV Vrijwillig Dichtbij

Voor wie: oncologieverpleegkundige, wijkverpleegkundige en teamleiders van thuiszorgorganisaties

Aantal deelnemers: 12
Bij meer belangstelling organiseren wij deze dialoog nogmaals op een ander tijdstip.

De locatie:
Proxima Hospice Nieuwegein, Hogerhoeve 2, Nieuwegein

Aanmelden:
Stuur voor 5 oktober een mail naar d.vdhulst@proxima-terminalezorg.nl Je ontvangt een bevestiging van deelname. Er zijn geen kosten aan verbonden.