Eerste inzetten ondersteuning thuis in Vianen

Vanaf januari kunnen verwijzers of familie Proxima Terminale Zorg Thuis benaderen voor ondersteuning bij mensen in de laatste levensfase. Proxima biedt met opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke zelf en aan de naasten in Vianen, Everdingen, Hagestein en Zijderveld. De vrijwilligers zijn een aanvulling op de professionele zorg en op de zorg die gegeven wordt door partner, familie en vrienden.

Zij verrichten geen medische of verpleegkundige handelingen en huishoudelijk werk, maar kunnen wel de zorg en de begeleiding van de mantelzorgers even overnemen en een luisterend oor bieden.Zo kan bijvoorbeeld een vrijwilliger een nacht komen waken, zodat de naaste een nacht rustig kan doorslapen. Een vrijwilliger kan ook overdag een aantal uren ingezet worden.

In de afgelopen maand zijn er al diverse inzetten van vrijwilligers geweest, wat aangeeft dat er behoefte is naar deze vorm van zorg. Proxima wil graag meer vrijwilligers opleiden om deze bijzondere taak te kunnen verrichten.

Wilt u meer weten over deze vorm van vrijwilligerswerk, een aanvraag indienen of in het algemeen over vrijwillige palliatieve terminale ondersteuning aan huis bel of mail dan naar 030-600 00 17 of per mail info@proxima-terminalezorg.nl