Gaat u met ons in dialoog over leven en dood?

Als mensen kunnen we over van alles en nog wat verhalen vertellen. We maken veel mee dat ons bezighoudt en van betekenis voor ons is. Lang niet altijd spreken we onze gedachten uit. Lang niet altijd zijn er mensen die naar onze verhalen willen luisteren. En al helemaal niet als het gaat over sterven en dood.

Geen gemakkelijk onderwerp, de dood. We lopen er liever voor weg. En tegelijk weten we ook dat juist rondom het (levens)einde er indringende en soms indrukwekkende ervaringen zijn. Je gaat nadenken over wat er toe doet en belangrijk is in het leven. Spreken over de dood is spreken over het leven, zo blijkt vaak. Bovendien is er een ware uitspraak die luidt: “Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.” Zo lopen we rond met (soms vele) herinneringen aan mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen. Zou u die herinneringen willen delen? Er iets over vertellen aan anderen die soortgelijke of juist heel ándere ervaringen hebben opgedaan?

Van betekenis tot het einde
U wordt daarom hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan een dialooggroep. In een kleine groep staat u stil bij uw ervaringen en de betekenis die deze voor u hebben, maar ook bij uw ideeën, beelden of wensen als het gaat om het levenseinde. Bij een dialoog gaat het niet om een discussie, maar om te luisteren naar elkaars verhalen én gaandeweg elkaar te helpen om te ontdekken wat van betekenis is (voor u). Dat is van belang in onze samenleving, waarin we volop ruimte hebben na te denken over wat voor ons kwaliteit van leven is, zeker ook bij de ontwikkeling van talloze medische behandelingen en ingrepen. Hoe wil je je leven tot het einde toe leven? Welke wensen heb je of waar zou je je voor in willen zetten dat iets béter of ánders zou toegaan in bijvoorbeeld de zorg rondom het levenseinde? Wat is voor u ‘waardig sterven’? En welke waarden moeten we volgens u hoog houden in het gesprek over het (levens-)einde? Hoe kun je voor elkaar van betekenis zijn rondom het levenseinde? Dergelijke vragen en thema’s kunnen tijdens de dialoogbijeenkomst besproken worden, op een persoonlijke wijze, in vertrouwelijke sfeer en in een kleine groep van maximaal 8 mensen.

Wilt u meedoen?
U bent welkom op donderdag 23 juni van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek De tweede verdieping, Nieuwegein. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Proxima i.s.m bibliotheek De tweede verdieping en staat onder leiding van Sonia Jennigs Aanmelden kan door een mail te sturen voor 16 juni naar administratie@proxima-terminalezorg.nl.

Waarom is het goed om over de dood te praten? Hier de tien beste redenen:

1. Het zorgt voor verbinding
Praten over je verwachtingen en gedachten over je eigen dood is persoonlijk en intiem. Het brengt mensen dichter bij elkaar. Het zorgt dus voor verbinding tussen jou en de ander, je leert elkaar beter kennen. En wie wil dat niet?

2. Je wordt gelukkig
Van praten over de dood, of het nadenken erover, word je gelukkig. Iedereen verwacht er in eerste instantie vooral depressief, negatief en levensmoe van te worden, maar het tegendeel is het geval, zo blijkt uit onderzoek. Je wordt er minder depressief, positiever en levenslustiger van. Plus: je zelfbeeld gaat erop vooruit.

3. Aandacht voor wezenlijke zaken
Praten over de dood is het leven serieus nemen. Veel mensen merken, als ze nadenken en praten over de dood en/of de eindigheid van hun leven, dat hun gezin, hun vrienden en het sociale leven, belangrijker zijn dan hun werk of het materiële bezit. Als je dat weet, gaat je aandacht meer uit naar de wezenlijke zaken.

4. Het leven krijgt meer betekenis
Praten over de dood vergroot het bewustzijn van je sterfelijkheid. Wie zich bewust is van zijn/haar sterfelijkheid haalt meer uit het leven. Je doet eerder de dingen die je leuk vindt, je gaat prioriteiten stellen. Je hebt straks op je sterfbed geen spijt van de dingen die je níet gedaan hebt, hooguit van wat je wel gedaan hebt. Het leven krijgt, kortom, meer betekenis.

5. Bewustzijn vergroot je relativeringsvermogen
Praten over de dood en het bewust zijn van je sterfelijkheid vergroot je relativeringsvermogen. Het helpt te focussen op de zaken die ertoe doen, en het helpt je over al die kleine ergernissen – die mensen soms tot grote hoogte opblazen – heen te stappen.

6. Je leeft gezonder
Weten dat je sterfelijk bent zorgt ervoor dat je gezonder leeft. Omdat we weten dat we sterfelijk zijn laten we die sigaretten links liggen, kijken we goed uit in het verkeer en eten we regelmatig groente en fruit.

7. Helpt wensen realiseren
Praten over wat je wel of niet wilt meemaken in je laatste levensfase, maakt de kans groter dat je wensen op dat gebied realiteit worden. Bovendien kan het helpen crisissituaties te voorkomen. Openheid geven is essentieel voor de gewenste, passende zorg in de laatste weken en maanden van je leven.

8. Verkleint het aantal onafgemaakte zaken
Is er sprake van een ongeneeslijke ziekte, en is het sterven daadwerkelijk nabij? Deze werkelijkheid onder ogen zien en aandacht geven, voorkomt dat er ‘onafgemaakte zaken’ blijven liggen. Voor de achterblijvers kan openheid in deze levensfase de verliesverwerking minder complex maken.

9. Vermindert de angst
Praten over de dood vermindert de angst voor de dood. Je loopt niet meer met een grote boog om de angst heen, maar durft ernaar te kijken. In het begin is het vast heel eng om ‘het beest in de bek te kijken’, maar het went.

10. Geeft rust
Praten over de dood geeft rust, met name als het gaat over ‘regelzaken’, zoals je wensen over de uitvaart en het testament. Ook het vastleggen van je wensen over donatie, reanimatie en euthanasie, bij voorbeeld in een wils- of zorgverklaring, heeft dat voordeel.

P.S. ‘Over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of de visie op het leven-na-de-dood, het kan gaan over palliatieve zorgverlening of over afscheid nemen, het kan gaan over eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. Onze overtuiging is dat het niet uitmaakt wát er precies gezegd wordt, áls er maar over ‘iets’ rondom de dood besproken wordt. Ieder fragmentje informatie dat gedeeld wordt, maakt het weer een beetje makkelijker om een volgend gesprek aan te gaan over een aspect van dat brede thema ‘dood’. Gepubliceerd op 29-02-2016 in campagne, Dood

Sinds een aantal jaren is er een landelijk platform, de Coalitie van Betekenis tot het Einde. Organisaties die deze Coalitie hebben gevormd zijn Agora, Humanistisch Verbond, Unie KBO, PCOB, Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, Vilans, Nederlandse Patiënten Vereniging, Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg. Deze Coalitie wil zich inzetten om bewuster om te gaan met het levenseinde. Eén van de mogelijkheden is om tijdig te leren spreken over het levenseinde. Om dit te bevorderen worden er breed in onze samenleving verspreid dialoogbijeenkomsten over ‘het einde’ georganiseerd. Er zijn mensen opgeleid om deze gesprekken in het land te kunnen voeren. Voor meer informatie kunt u terecht op: htttp.agora.nl/NPPZ/Actueel/ van-betekenis-tot-het-einde