Herdenkingsbijeenkomst in de Emmaüskerk

Herdenkingsbijeenkomst ingetogen

Ruim 80 mensen, zowel nabestaanden als vrijwilligers, bezochten op 3 november de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst van Hospice Nieuwegein. Tijdens de bijeenkomst werden de 49 gasten die het afgelopen jaar in het hospice zijn overleden herdacht.

Op de bijeenkomst werden de namen van de overledenen genoemd. Nabestaanden plaatsten een witte roos als blijk van liefde en ontstaken een kaars als teken dat we hen niet zijn vergeten. Waar nabestaanden verhinderd waren deden vrijwilligers van het hospice dat. Men kon verder op een gedenktafel iets neerleggen dat herinnert aan de overledene.

De sobere en ingetogen bijeenkomst werd omlijst met zang van het hospicekoor en muziek uitgevoerd door Riek Dongelmans (piano) en Marcel van Schaik (viool). Ralph Rousseau speelde twee muziekstukken op de viola de gamba. Indrukwekkend was ook het gedicht ‘Niet vergeten’ van Martinus van den Berg dat werd voorgedragen:
“ Ik denk niet soms aan je.
Ik denk iedere dag aan je.

Mijn dag is beter als je naam wordt genoemd.
Als ik merk: je wordt niet vergeten.”