Herdenkingsbijeenkomst in de Emmaüskerk

De uitnodiging met aanmeldstrook
voor de herdenkingsbijeenkomst staat hier