Informatieavond over Participatiewet en stervensbegeleiding

 

In Bibliotheek de tweede verdieping in Nieuwegein vond op dinsdag 10 februari 2015 een informatiebijeenkomst plaats waarin de Participatiewet en de laatste levensfase centraal stonden. Op wie kan iemand in de laatste fase van het leven een beroep doen en wat heeft de Participatiewet daarmee te maken? De bijeenkomst werd goed bezocht.
Medewerkers van de Nieuwegeinse vrijwilligersorganisatie Proxima Hospice &Thuis hebben deze bijeenkomst georganiseerd met medewerking van professionals van het Antonius Ziekenhuis en Vitras, de thuiszorgorganisatie.
De bijeenkomst werd ingeleid door de directeur van Proxima Terminale Zorg, Ineke Aalderink.
Met het inwerking treden van de Participatiewet wordt nog meer dan voorheen een beroep gedaan op familieleden en anderen rondom degene die stervende is. Het is in ‘zorgenland’ nog zoeken hoe hiermee wordt omgegaan. Proxima Terminale Zorg kan hierin van grote betekenis zijn door vrijwilligers in te zetten die de mantelzorgers kunnen ontlasten.
Marion Woltjer, coördinator van Proxima Terminale Zorg Hospice en Thuis vertelde aan de hand van een power point presentatie wat palliatieve terminale zorg inhoudt. Bij de palliatieve zorg gaat het om de totale zorg voor lichaam, geest en ziel. Het verlichten van de klachten is het hoofddoel, niet zozeer in de lengte van het leven maar meer de kwaliteit van het leven. Palliatieve zorg voegt geen dagen toe aan het leven, maar leven aan de dagen. Daarbij biedt Proxima met een team van medewerkers en vrijwilligers ruimte om de zieke en de naasten bij elkaar te laten zijn en de laatste periode samen door te brengen. Dit kan zowel thuis als in de hospice. Vrijwilligers geven tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase in samenwerking met de mantelzorgers en professionele thuiszorg.
Desiree Ligtmans, verpleegkundige nazorg van het Antonius Ziekenhuis voert met de patiënten gesprekken over hun beperkte levensverwachting (korter dan drie maanden) en wat dit voor betrokkenen betekent. Daarbij wordt gekeken wat de patiënt zelf wil en worden de mogelijkheden besproken welke keuzes er zijn. Het ziekenhuis is geen rustige plek om te sterven. De nazorggroep van het Antonius Ziekenhuis is onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg waarin naast het ziekenhuis ook de thuiszorg, verpleegkundigen, de hospices en de huisartsen participeren.
Ophelia Hörmann van de Vitras thuiszorgorganisatie laat weten dat de verandering in de zorg allerlei aspecten met zich meebrengt. De verpleegkundige stelt in samenwerking met de huisarts de indicatie vast en er wordt zorg op maat geleverd in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. Hoe het allemaal gaat veranderen is nog wat onduidelijk. Het jaar 2015 waarin de participatiewet in werking is gesteld, is net begonnen.

De bijeenkomst was interessant voor iedereen die in de (nabije) toekomst te maken kan krijgen met praktische vragen over de laatste levensfase / dood.
Ook belangstelling om vrijwilliger te worden bij Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis, kijk dan op de website www.proximaterminalezorg.nl onder ‘vrijwilliger worden’.