Kennismaking met onze nieuwe voorzitter Hannie van Baren

Kennismaking met onze nieuwe voorzitter Hannie van Baren

De nieuwe voorzitter van het bestuur van Proxima is Hannie van Baren, een gedreven vrouw die actief is op het snijvlak van zorg, welzijn en de samenleving. In het dagelijks leven is Hannie nu coördinator van urgente nodenfondsen in de Lekstroomgemeente en de Krimpenerwaard. Daarnaast vervult zij in haar vrije tijd een aantal bestuursfuncties. Zo is zij

Voorzitter van bestuur van een kleinschalig verpleeghuis voor mensen met dementie;

Voorzitter van Utrecht in Dialoog

Secretaris van de Vrienden Luisterlijn Utrecht en sinds kort

Voorzitter van de stichting Proxima.

Hannie kan heel enthousiast praten over al haar vrijwilligerswerk. Ze is duidelijk zeer betrokken bij alle verschillende functies. Over haar motivatie is ze duidelijk: ze doet het uit een natuurlijke betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Daarnaast wil ze iets doen voor de samenleving. Lachend zegt ze daarover: “klinkt wel heel wollig, laat dat er maar uit”.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Proxima?

Hannie is benaderd door Riet van der Nat, de vorige voorzitter. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met Ineke Aalderink, directeur van Proxima. Daar was een goede klik. Hannie heeft geen persoonlijke ervaring met Proxima, dus is ze een aantal keren naar de hospice geweest, heeft vergaderingen meegekeken en is in oktober naar een herdenkingsbijeenkomst geweest. Ze was daardoor onder de indruk. Ze vertelt: “De organisatie voorziet in een grote behoefte, heeft een heldere en mooie missie, organisatie is zeer gezond, volwassen en de vrijwilligers zijn tevreden”.

Wat verwacht je in de toekomst qua veranderingen?

Riet heeft de afgelopen 12 jaar uitstekend werk verricht. Ik wil doorgaan in dezelfde lijn, maar natuurlijk neem ik mijn eigen bagage mee. Ik wil mijn ogen open houden voor ontwikkelingen in de toekomst. We moeten open blijven staan voor ontwikkelingen in de samenleving en daarbij altijd kijken naar wat moet veranderen, wat kan veranderen en wat mag veranderen. Daarbij is de huidige directeur een kadootje voor het bestuur. Ook zij heeft passie en staat open voor nieuwe dingen.

Wat is je missie?

De organisatie moet nooit naar binnen gericht zijn, maar moet altijd contact met de samenleving houden. Daarbij houdt ze het credo van Riet hoog: een bestuur moet op afstand nabij zijn.