Onze vrijwilligers doen mooi werk

Wie hecht niet aan de plek waar hij lang heeft gewoond, vaak tientallen jaren. Dat geldt ook voor mensen in hun laatste levensfase. Vrijwilligers van Proxima Terminale Zorg Thuis bieden ondersteuning om thuis te kunnen blijven wanneer het einde nadert. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.

door Marian Vreugdenhil

Amersfoort - "We zijn heel blij dat de doorstart succesvol is verlopen", vertelt Yardena Vermaat, coördinator van Proxima Terminale Zorg Thuis, voorheen van VPTZ bij Ravelijn. Deze vrijwillige palliatieve terminale zorg is sinds maart vorig jaar overgenomen door Proxima. "Ons hele netwerk en al onze vrijwilligers zijn mee overgegaan. Dat is van groot belang, want deze vrijwilligers zijn heel trouw en weten precies wat ze in een situatie moeten doen."
Vermaat vertelt over de zorg die Proxima thuis biedt in de laatste levensfase. "Wij ontlasten de mantelzorgers. De wijkverpleging verzorgt de zieke samen met familie en vrienden. Als er een partner is, is deze meestal de mantelzorger, die een zware taak heeft. Een zieke vraagt vaak constant om hulp, bijvoorbeeld bij het innemen van de medicijnen, het overeind gaan zitten in bed en de toiletgang", vertelt de coördinator.
De vrijwilligers van Proxima maken het mogelijk dat een mantelzorger even weg kan, even naar buiten voor een boodschap of om de hond uit te laten of een bezoekje te doen. Of misschien wil de mantelzorger een keertje vroeg naar bed. Drie of vier uur per week neemt de vrijwilliger, steeds dezelfde persoon, op afgesproken tijden de begeleiding van de patiënt over. Het gaat letterlijk om het er zijn. De vrijwilliger is speciaal opgeleid voor deze taak.
Ria van Erk komt uit de verpleegkunde en is al twaalf jaar vrijwilliger in de regio Amersfoort/Leusden. "In principe kan iedereen vrijwilliger bij Proxima worden. Je moet wel iets hebben met mensen die gaan sterven", vertelt ze. "Misschien heb je het meegemaakt met iemand die je lief was." Toen Van Erk tegen haar pensionering aanzat, overwoog ze om, naast de leuke dingen die ze wilde gaan doen, ook te kiezen voor zinvolle dingen.
Proxima Amersfoort en Leusden komt met het nieuws dat de directeur van Proxima Terminale Zorg Thuis deze week een overeenkomst tekenen met twee instellingen in Leusden. Dat zijn psychogeriatrisch zorgcentrum Lisidunahof en woonzorgcentrum 't Hamersveld. "Dit is helemaal nieuw, dat vrijwilligers ondersteuning gaan bieden aan bewoners van een instelling, in hun laatste levensfase. Het gebeurt hier en daar mondjesmaat."
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. "Je moet een groot hart hebben, anders kun je dit werk niet doen", vertelt Vermaat. "Het gaat om het er zijn en om het luisteren." Ze voegt toe: "Onze organisatie zorgt goed voor de vrijwilligers. Op 7 december, de dag van de vrijwilliger, gaan ze dat weer merken."

Informatie: www.proxima-terminalezorg.nl.

Contact met de coördinator via mail aan y.vermaat@proxima-terminalezorg.nl

of mobiel 06-28452907.