Proxima hospice op TV bij Maxvandaag

Klik hier voor de film

Aantal hospices in Nederland neemt toe

 

Publicatiedatum: 17 oktober 2017

Dat we niet graag praten over de laatste levensfase is begrijpelijk. De mens houdt per slot van rekening liever vast aan het leven. Maar toch is het goed om na te denken over hoe u de laatste fase van het leven door zou willen brengen. Want het is niet iedereen gegeven om thuis te kunnen sterven. Sommigen hebben geen partner meer en alleen maar familie die ver weg woont. Een mogelijke oplossing is dan een hospice. En daarvan komen er steeds meer in Nederland. 

Het regelen van onze uitvaart, daar hebben we het nog wel eens over. Maar wat we zouden willen voor ons overlijden, dat bespreken we niet graag. Toch is het goed om dit wel te doen, want mocht het zover zijn dan kan dat een hoop ellende en verdriet voorkomen.

Beperken van het lijden

Een hospice is er voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Zij kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. In Nederland zijn er 2 verschillende soorten hospices. Het hospice waar 24 uur per dag medische zorg aanwezig is en het hospice wat voornamelijk draait op de zorg van vrijwilligers. Het belangrijkste doel van beiden is om het lijden zo veel mogelijk te beperken: de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan gegeven worden in de vorm van pijnverlichting, maar ook hulp bij het ontstaan van problemen op het sociale, psychische of spirituele vlak.

Bijna-thuis-huis

Een hospice, of ook wel bijna-thuis-huis genoemd, dat alleen door vrijwilligers wordt geleid, heeft vaak een wat informelere en huiselijke sfeer. Naast de vrijwilligers wordt de thuiszorg ingeschakeld voor de medische ondersteuning. De medische begeleiding blijft in handen van de (eigen) huisarts. Waren er in 2016 nog 88 bijna-thuis-huizen, in 2017 telt Nederland 95 van dit soort hospices. De andere soort hospice heeft eigen verpleegkundigen en artsen in dienst. In overleg met de artsen en naasten wordt de zorg voor de patiënt afgestemd.

Opgenomen in het nieuwe regeerakkoord

Omdat we steeds langer thuis blijven wonen, zullen we in de toekomst vaker in de laatste fase van het leven van een hospice gebruik maken. Om die reden is er in het nieuwe regeerakkoord een regel opgenomen voor de palliatieve zorg: ‘We stellen extra middelen beschikbaar voor (een betere organisatie van) palliatieve zorg.’ Hospicezorg wordt nu vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).