Proxima op jaarmarkten

Ontmoet Proxima en onze vrijwilligers op de activiteitenmarkt 2 september in Houten  en Zijderveld

Aanstaande zaterdag is Proxima Terminale Zorg Ondersteuning Thuis aanwezig op de activiteitenmarkt in Houten. In aanloop van de markt staat onze informatiezuil al in de bibliotheek. Voor de gemeente Houten zijn we op zoek naar mensen die ’s nachts of overdag iets willen betekenen voor mensen in de laatste levensfase.  Wij bieden boeiend vrijwilligerswerk met soms onvergetelijke ervaringen. Vraag het onze vrijwilligers zij zijn ook aanwezig op de markt in Houten.

Ook staat we van 9.00 -14.00 uur met een informatiestand op de jaar markt in Zijderveld.