Studie tweedaagse

Beleid en training hand in hand

 

  

In de achterliggende maanden zijn er twee thema-avonden geweest: ‘Dementie’ en ‘Stoppen met eten en drinken en Palliatieve Sedatie’. Deze thema-avonden waren de voorbereiding op een tweedaagse training die Proxima dit jaar organiseerde rondom het thema: “Omgaan met dilemma’s in je werk als vrijwilliger in de Terminale zorg”. Doelstelling van deze tweedaagse, waaraan 65 vrijwilligers hebben deelgenomen, was om vrijwilligers te helpen hun weg te vinden bij het omgaan met moeilijke situaties die ze in hun werk tegen komen.

 

Dag één stond in het teken van de eigen overtuigingen en dilemma’s die vrijwilligers tegen komen in het werk. Vragen als: Wat vind je spannend, moeilijk of lastig? Hoe ga je daar zelf mee om? Welke ‘ikken’ (de verschillende kanten in onszelf; sommige kanten treden vaak op de voorgrond, andere slechts onder speciale omstandigheden) spelen een rol in bepaalde situaties?

De tweede dag stond in het teken van hoe om te gaan met de eigen dilemma’s. Met behulp van de zogenoemde ‘Dilemmamethode’ en een acteur kregen vrijwilligers handvatten om ervaring op de te doen met het hanteren van de eigen dilemma’s. De dag werd afgesloten met het Theater Boven Water, een ‘terugspeeltheater’ waarbij acteurs en muzikanten ter plekke ervaringen en belevenissen van vrijwilligers op humoristische wijze terugspelen. Op deze wijze werd voor de vrijwilligers de essentie van hun verhaal zichtbaar, hoorbaar en voelbaar.

 

Een onderliggende doelstelling voor de tweedaagse is dat Proxima op deze thema’s beleid en richtlijnen wil maken die de vrijwilligers kunnen helpen bij hun werk. De informatie die in de tweedaagse naar voren is gekomen, zal daarbij in de komende periode richting geven aan het te formuleren beleid.