Tentoonstellingen in de regio

Regelmatig verzorgen we in de regio kleine tentoonstellingen om meer bekendheid te geven aan de zorg voor mensen in hun laatste levensfase. Zo waren we de afgelopen maanden in het dorpshuis van Odijk, buurtplein Batau in Nieuwegein en de bibliotheek in Wijk bij Duurstede. We verzorgen dan ook vaak een voorlichtingsbijeenkomst waarop één van de coördinatoren vertelt wat Proxima kan betekenen voor stervenden en hun naasten.

Wie niet lang meer te leven heeft, is het liefst thuis. Voor de zorg zijn er meestal familie en vrienden, professioneel ondersteund door de wijkverpleging. Proxima Terminale Zorg is er om iedereen in die laatste levensfase bij te staan. Onze speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers bieden tijd, zorg en aandacht. Zij zijn er, voor de zieke zelf én voor zijn of haar naasten. Proxima vormt samen met zo’n 110 vrijwilligers, familie en vrienden de kern van de zorg rondom het levenseinde. Mensen kunnen kiezen voor zorg in de thuissituatie, waarvoor Proxima Terminale Zorg Thuis zorg draagt of kiezen voor een verblijf in de Hospice als zorg en ondersteuning thuis om welke reden ook, niet mogelijk of wenselijk is.

Ook op ander plaatsen in de regio willen we met deze tentoonstelling graag ons werk onder de aandacht brengen. Organisaties die daarvoor belangstelling hebben nodigen we van harte uit zich bij ons te melden. U kunt hiervoor bellen naar 030-6050820 of een mail sturen naar pr@proxima-terminalezorg.nl.