Vacature bestuurslid Penningmeester

Proxima Terminale zorg Hospice & Thuis zoekt vrijwillig penningmeester
(2 uur per week)

Voor wie ongeneeslijk ziek is en niet lang meer te leven heeft, staat Stichting Proxima Terminale Zorg klaar. Met zorg aan huis of in onze Hospice. Onze speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers bieden tijd, zorg en aandacht. Onze organisatie wordt aangestuurd door een vrijwillige bestuur bestaande uit 7 personen, ieder met zijn eigen specifieke aandachtsgebied zodat we samen een goed en sterk aanvullend team zijn. Het bestuur wordt ondersteund door een algemene directeur die verantwoordelijk is voor alle dagelijkse en operationele zaken.Door het beëindigen van de zittingstermijn per 1-1-2019 zijn wij op zoek naar een vervanger van onze huidige penningmeester. Een penningmeester die plezier heeft in het omgaan met cijfers en zich verbonden voelt met onze organisatie.

De administratie wordt gevoerd door onze financiële medewerkster op ons bureau. Van de penningmeester wordt verwacht dat de financiële medewerk(st)er een beroep op hem/haar kan doen en dat hij/zij de directeur kan ondersteunen bij beleids- en vraagstukken op financieel gebied.

FUNCTIETAKEN

8x per jaar bestuursvergadering in de avonduren
In overleg met de financiële medewerk(st)er en directeur opstellen van de jaarlijkse begroting.
Bewaken van de begroting en opstellen van de budgetoverzichten.
Op de achtergrond de liquide middelen bewaken.
Indien noodzakelijk (doen laten) werven van financiële middelen.
Opstellen van de jaarrekening
Meerjarenbegroting opstellen indien gewenst
Liquiditeitsoverzichten opstellen
 
FUNCTIEPROFIEL

Deskundig en ervaren op het gebied van financiën en regelgeving binnen Gemeenten en VWS
Zakelijk inzicht en kan toezien of gestelde doelen worden gehaald
Gesprekspartner voor de accountant, en eventueel bank en Gemeenten
Kennis van fiscale zaken voor zover nodig binnen onze Stichting
Bekend met of bereid zijn te werken met financieel pakket Minox 

U kunt uw sollicitatie per mail sturen naar:
i.aalderink@proxima-terminalezorg.nl

Meer informatie?
Proxima Terminale zorg Hospice & Thuis: www.proxima-terminalezorg.nl
Ineke Aalderink
Telefoon: 030 - 605 08 20