Verwijzersavond goed bezocht

Stoppen met eten en drinken en spoedgevallen in de palliatieve zorg. Dat waren de onderwerpen die op 26 oktober aan bod kwamen tijdens de tweejaarlijkse informatieavond voor professionals in de palliatief terminale zorg.

Ruim dertig bezoekers, meest verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties en transferverpleegkundigen van de afdeling nazorg van het Antonius ziekenhuis wisselden informatie en tips uit. Een belangrijke groep, want zij zijn het de meestal de verwijzing van patiënten naar Proxima verzorgen.

Stoppen met eten en drinken
Aty van Aarnhem, als huisarts betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijnen voor palliatieve zorg voor professionals, ging uitgebreid in op de nieuwe richtlijn voor stoppen met eten en drinken. Een toenemend aantal terminale patiënten kiest er bewust voor om aan het eind van hun leven niets meer te eten en drinken. Zorgverleners hebben de plicht dit proces goed te begeleiden. Dat vergt volgens Aty een goede communicatie tussen zorgverleners, patiënt en familie.

Spoedgevallen
Zorgverleners in de terminale zorg krijgen vaak te maken met een plotselinge verslechtering in de toestand van de stervende. Volgens Aty is het heel belangrijk een goede balans te vinden in de behandeling, zodat je niet teveel doet, maar ook niet te weinig.