Vrijwilligers bieden meer dan miljoen uur zorg.

 

Het aantal vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg (VPTZ) is opnieuw gegroeid. Dat is bijzonder in een tijd waarin organisaties veel moeite moeten doen om nieuwe vrijwilligers te vinden. In 2013 hebben de vrijwilligers van de 200 VPTZ-organisaties een enorme bijdrage geleverd aan de zorg voor mensen in hun laatste levensfase. Er zijn maar liefst 9.992 mensen in hun laatste levensfase ondersteund, in ruim 1,2 miljoen uur. Dit gebeurde bij mensen thuis en in hospices, met de hulp van 10.650 opgeleide vrijwilligers.

Deze cijfers komen uit de VPTZ Registratierapportage 2013 die onlangs is verschenen. Met de huidige ontwikkelingen in de zorg zal er de komende jaren een steeds groter beroep op de informele zorg gedaan worden. De overheid subsidieerde in 2013 de coördinatie van het vrijwilligerswerk en de huisvestingskosten van hospices voor 60 procent. De overige 40 procent is uit private middelen verkregen: 14 procent bijdragen van gasten en 26 procent vanuit andere bronnen, zoals particulieren, fondsen, kerken en bedrijfsleven. Het blijft bijzonder dat de inzet van de VPTZ-vrijwilligers mede gedragen wordt door deze brede maatschappelijke steun. Ook in de toekomst blijft het nodig om hier een beroep op te doen om de exploitatie elk jaar rond te krijgen. De rapportage is tot stand gekomen aan de hand van ingevulde vragenlijsten van VPTZ-leden. Met een respons van 93 procent geeft het een representatief beeld van de activiteiten en de bijbehorende cijfers over de cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën.

Het rapport is te downloaden op www.vptz.nl , onder het tabblad 'Producten'.