Wandeltocht door Vreeswijk

In het kader van de week van de palliatieve zorg organiseert Proxima i.s.m. Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid IVN, een wandeling in en om historisch Vreeswijk op 7 oktober.

Het van originele middeleeuwse dorp Vreeswijk vertelt het verhaal van scheepvaart, handel en militaire verdediging. De wandeling gaat langs water en sluizen in en rondom Vreeswijk. We wandelen langs historische bebouwing, maar de route gaat ook langs het ‘retro’ Nieuw Vreeswijk. We passeren een elzenhakhout bosje, dit griend is het enig overgebleven stuk park van het voormalige Huys De Wiers. Vanaf de dijk hebben we een prachtig uitzicht op de Lek, waar de natuur laat zien dat de rivier nog steeds haar invloed doet gelden. We bezoeken een oud kerkhof en we beëindigen de wandeling op fort Vreeswijk waar we nog een kopje koffie of thee drinken. Duur van de tocht is ongeveer 1 tot 2 uur. Iedereen is welkom. Startpunt van de wandeling is om 14.00 uur bij de parkeerplaats Fort Vreeswijk (adres: Fort Vreeswijk 1, 3433ZZ Nieuwegein).

Echte mensen, echte ervaringen
De wandeltocht wordt begeleid door gidsen van het IVN. En mensen die dagelijks te maken hebben met zorg en begeleiding van mensen in de laatste levensfase. Zij dragen zorg voor iedereen die niet in het ziekenhuis, een verpleeg- of verzorgingshuis kan of wil overlijden. Er is gelegenheid om vragen te stellen, vrijwilligers en coördinatoren van Proxima zijn aanwezig. Zij bieden informatie over de zorg aan huis voor terminaal zieken en de mogelijkheden van sterven in de Proxima-hospice in Nieuwegein.

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Dit jaar is het thema: ‘Mijn leven dat jij niet kent...’ De essentie van de gezondheidszorg - en zeker van de terminale zorg - is kijken en luisteren naar de mens. Patiënten, familie en vrienden, iedereen heeft een verhaal.

Voor meer informatie zie www.proxima-terminalezorg.nl