Geschiedenis

Op 27 februari 1986 kwam een groepje mensen bij elkaar met het doel het voorbereiden en realiseren van vrijwillige terminale zorg thuis in de Lopikerwaard. Dit groepje mensen uit Lopik stonden aan de wieg van wat nu nog steeds, 30 jaar na dato in een grote behoefte voorziet.

Vrijwilligers ondersteunen zieke en familie thuis om hun wens thuis te sterven te realiseren. Al snel breidde de stichting zich uit naar IJsselstein, Nieuwegein, Bunnik en Houten. In 2007 sloot de groep van Wijk bij Duurstede zich aan bij deze stichting die nu is opgenomen in: Proxima Terminale Zorg Hospice &Thuis.

In september 2002 is vanuit een particulier initiatief het idee ontstaan om een Hospice op te richten in Nieuwegein. Dit heeft geresulteerd in de vorming van een projectgroep. Na enkele maanden van onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen en overleg voeren met vertegenwoordigers van diverse instanties, werd besloten Stichting Hospice Nieuwegein op te richten. Deze stichting in nu opgenomen in: Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis.

Proxima heeft meerdere betekenissen. Zo is het Latijn voor ‘dichtbij’ of ‘in de buurt van’. De naam Proxima is ook gegeven aan een dubbelster; twee sterren die om een gemeenschappelijk middelpunt heen bewegen. In ons geval zijn de dubbelsterren VPTZ-ZU (Vereniging Palliatieve Zorg Zuid Utrecht) en de Hospice Nieuwegein. Twee organisaties die samen klaarstaan met de juiste zorg voor onze gasten in de laatste fase van hun leven. Proxima Terminale Zorg is een vrijwilligersorganisatie die zowel thuis als in de hospice zorg en begeleiding op maat geeft. Aan terminaal zieke patiënten én aan hun naasten.