Vriend worden van Proxima Terminale Zorg

Hier staan de nieuwsbrieven van de Vrienden van Proxima

Stichting Vrienden van Proxima Terminale Zorg

Stichting Vrienden van Proxima Terminale Zorg is in 2004 opgericht met als doel de Hospice en Proxima Thuis financieel te ondersteunen.

Het bestuur heeft het laatste accountantsrapport  goedgekeurd

Bestuur

René Halfens  : Voorzitter
Sonia Jennings  : Penningmeester
Wilma van Nieuwamerongen  : Secretaris
Marco Sutter  : Algemeen bestuurslid

Financiële verantwoording.

Hier vindt u de jaarrekening 2019 van de stichting Vrienden Proxima Terminale zorg