Vrijwilliger Thuis


 

Het is boeiend en verrijkend om als vrijwilliger, gewoon uit medemenselijkheid, beschikbaar te zijn voor de zieke thuis en diens partner en/of familie. Het is een bescheiden, maar wel heel betekenisvolle bijdrage. De taken van de vrijwilligers verschillen in principe niet van die van de mantelzorgers. De kern van het vrijwilligerswerk is: "er zijn". Het gaat om een houding van aandacht, openheid en respect om de wensen van de zieke en de familie zoveel mogelijk te vervullen.

Er is geen verzorgende opleiding voor nodig, wel de bereidheid tot het volgen van de introductiecursus en thema avonden. Een ieder die een zeker evenwicht in haar/zijn leven heeft gevonden, eigen verlieservaringen voldoende heeft verwerkt en met emoties kan omgaan, kan dit werk doen. Het werk vraagt ook een zeker inzicht om ruimte te laten voor de normen en waarden van de zieke, familie en anderen. Wel moet u fysiek in staat zijn om dit werk aan te kunnen en u moet hart hebben voor deze specifieke vorm van vrijwilligerswerk.

U hebt zelf de regie over hoe vaak u ingezet wilt worden. De inzet is ook afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen.

Vacature thuis Vianen

Bekijk hier de volledige vacature >>>

Bekijk hier de wervingsfolder>>>>>

 

Vacature thuis diverse gemeenten

Kijk hier onze volledige vacature >>>Aanmelden

Mocht u zich direct aan willen melden dan kan dat natuurlijk ook. Als u het aanmeldformulier downloadt en naar ons terug stuurt nemen wij direct contact met u op.