Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

Ervaringsverhalen

"Vrijwilligers inzetten in verpleeghuis"

Beweging 3.0 is gevestigd in Amersfoort en is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Mariëtte Bergmans werkt als projectmedewerker Palliatieve Zorg Intramuraal (woonzorgcentrum en verpleeghuizen) bij Beweging 3.0. en vertelt: “Wij werken met Proxima samen daar waar het gaat om het inzetten van vrijwilligers bij mensen in de laatste levensfase. Eerst was het alleen bij de mensen thuis, sinds enige tijd ook in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Wat een hele mooie aanvulling is.”

Mariëtte geeft aan: “Zorgmedewerkers willen heel graag tijd vrij maken voor hun bewoners in de laatste levensfase, helaas is de tijd die ze hiervoor vrij kunnen maken veel korter dan de tijd die een vrijwilliger heeft. Vrijwilligers geven de bewoner in de laatste levensfase persoonlijke en warme aandacht. Voor mensen die geen familie of vrienden meer hebben, is het bezoek van de vrijwilligers van grote waarde.”

En soms zijn de vrijwilligers een schakel tussen de cliënt, verpleging en familie. Het vrijwilligerswerk in de verpleeg- en verzorgingshuizen is echter wel anders dan bij de mensen thuis. Er is een andere dynamiek dan wanneer je bij de mensen thuis bent. Je hebt onder andere te maken met de verpleegkundigen en de regels van het woonzorgcentrum.
Palliatieve zorg is meer dan alleen de stervensfase. Ook in de palliatieve fase van de bewoners kan al gekeken worden of inzet van vrijwilligers wenselijk is. Proxima en Beweging 3.0 kijken dan ook positief naar de toekomst om zo hun samenwerking in de palliatief-terminale zorg voort te zetten en uit te breiden.

"Vrijwilligers zorgen ervoor dat niet alleen mantelzorgers maar ook de verpleegkundigen ontzorgd worden."