Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

Samenwerkingspartners

Proxima is lid van VPTZ (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) Nederland.
Dit is de landelijke organisatie waarbij vrijwel alle vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met terminale thuis- en hospicezorg zijn aangesloten. 

Sante Partners is de zorgpartner waar Proxima mee samenwerkt in de hospice te Nieuwegein.

Verder werken we samen met alle thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en huisartsen in ons werkgebied, alsmede met een aantal verzorgings-  en verpleeghuizen waaronder Beweging 3.0  en Zorgspectrum.

De netwerken palliatieve zorg

Centra voor levensvragen

Landelijk telefoonnummer voor Centra voor Levensvragen: 085 00 43 063.

Hier vind je ons centrum voor levensvragen.

Links rondom sterven, rouw en verlies

www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl
Vragen of zorgen over sterven? Bel 0900 393 00 00

www.trost.nl
Stichting TrösT in Utrecht is de ontmoetingsplaats voor iedereen die met verlies door de dood te maken heeft.

www.rouwgroepnieuwegein.nl
Rouwgroep Nieuwegein biedt ondersteuning aan mensen die een kind, vriend, ouder of partner hebben verloren.

www.netwerkhemelrijk.nl
Netwerk voor jonge weduwe met kinderen.

Vriend worden van Proxima?

De financiële middelen om de exploitatie van Proxima Terminale Zorg rond te krijgen bestaan, naast subsidies, voornamelijk uit giften van fondsen, kerken, bedrijven en particulieren.