Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

"Het inlevingsvermogen van de vrijwilligers is echt een groot talent."

Ondersteuning bij u thuis

Proxima Terminale Zorg  biedt ondersteuning aan cliënten en hun naasten thuis  tijdens de laatste levensfase. Veel mensen blijven tijdens hun laatste levensfase het liefst in hun eigen woonomgeving. Voor familie  kan het een waardevolle periode zijn om hun dierbare thuis te verzorgen maar tegelijkertijd is het een zware en emotionele periode. Vrijwilligers kunnen de taken van familie tijdelijk overnemen zodat zij even op adem kunnen komen. 

De inzet van de vrijwilligers bij mensen thuis is maatwerk. Daarom komt onze coördinator eerst op huisbezoek voor een kennismaking om de zorg af te stemmen. Ook is er overleg met de betrokken thuiszorgorganisatie en eventueel de huisarts. 

De vrijwilligers kunnen ’s nachts waken maar ook overdag of in de avond “er zijn”.  Hoe lang een vrijwilliger er kan zijn wordt in overleg afgestemd.  Vaak is het overdag of in de avond een paar uur. De nachtinzetten zijn van 23.00 uur tot 7.00 uur. Hoe vaak we per week vrijwilligers kunnen inzetten is afhankelijk van de behoefte en beschikbaarheid. U kunt uitgaan van twee keer per week. Door inzet van vrijwilligers worden partner en/of familie ontzorgd.

De vrijwilligers van Proxima thuisondersteuning kunnen ook ingezet worden bij terminale patiënten in verzorgings- en verpleeghuizen.

Lees hier de ervaring van een vrijwilliger over inzet in verzorgings- en verpleeghuis.

De zorgtaken

De vrijwilligers kunnen de cliënt thuis ondersteunen met een toiletbezoek, het aanbieden van eten en drinken, een luisterend oor bieden en zorgen dat de cliënt comfortabel is. Ook hebben de vrijwilligers een waarnemende rol en kunnen zonodig tijdens het waken ’s nachts familie of thuiszorg informeren. 

Alle vrijwilligers hebben een training hiervoor gevolgd. De vrijwilligers doen geen verpleegkundige taken, deze liggen in handen van de thuiszorg verpleegkundige. Medicatie mag aangereikt worden als het klaar gezet is door familie of de thuiszorg.

Het gaat vooral om “er zijn”, afstemmen en meebewegen wat op dat moment nodig is voor de zieke. 

Lees hier de ervaring rondom thuisondersteuning van een nabestaande.

Het werkgebied van Proxima thuisondersteuning

Wij bieden ondersteuning in de provincie Utrecht in elf gemeenten en de bijbehorende kernen:

Nieuwegein
IJsselstein
Lopik
Montfoort
Oudewater
Houten
Bunnik
Wijk bij Duurstede
Vijfheerenlanden/Vianen
Amersfoort
Leusden

Aanmelden

Thuiszorgorganisaties, huisartsen of familie van de palliatief-terminaal zieke kunnen thuisondersteuning aanvragen bij één van de coördinatoren. Verscheidene coördinatoren zijn in het werkgebied werkzaam. Een aanvraag indienen kan telefonisch via contact.

Voor meer informatie over onze werkwijze kijkt u bij verwijzers.

De kosten

De bijdrage voor het inzetten van Proxima thuisondersteuning is éénmalig 50 euro. Bij sommige verzekeraars wordt de 50 euro vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De familie ontvangt hiervoor een factuur.

Nazorg

Na het overlijden, wordt er telefonisch contact gelegd met de familie. De coördinator of de betrokken vrijwilliger die bij de familie is ingezet kunnen een afspraak maken voor een nagesprek met de familie als daar behoefte aan is.

Voor meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan gerust.