Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

"Voor mensen die geen familie of vrienden meer hebben, is het bezoek van de vrijwilligers van grote waarde"

Informatie voor professionals in de palliatief-terminale zorg

Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis werkt graag samen met professionals werkzaam in de palliatief-terminale zorg.  Een goede samenwerking voor professionele, warme zorg en aandacht zijn van groot belang voor de cliënt in de laatste levensfase en diens naasten.

Verwijzers waaronder huisartsen en artsen/specialisten in het ziekenhuis, (palliatief) wijkverpleegkundigen en verzorgenden werkzaam bij thuiszorgorganisaties, transferverpleegkundigen in de ziekenhuizen en verpleegkundigen en verzorgden werkzaam bij verzorgings- en verpleeghuizen kunnen clienten naar ons doorverwijzen of bij ons aanmelden. Ook familie zelf kan dat doen.

Lees hier het ervaringsverhaal van verwijzer Beweging 3.0.

Wie kunt u aanmelden?

Bij Proxima kunt u kiezen voor een verblijf in de hospice of thuisondersteuning door vrijwilligers. Deze ondersteuning kan ook plaatsvinden in verpleeg- en verzorgingshuizen. In de hospice is iedereen welkom, ongedacht religieuze, culturele achtergrond of woonplaats.  

Voor thuisondersteuning bieden wij hulp in de  gemeenten en bijbehorende kernen: Nieuwegein, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Houten, Lopik, Montfoort, Oudewater, Vijfheerenlanden/Vianen, IJsselstein, Amersfoort en Leusden.

Voor een plek in de hospice dient er sprake te zijn van een levensverwachting van maximaal drie maanden. Voor de thuisondersteuning is geen officiële verklaring nodig. Wat wel van toepassing is, is dat er voor deze mensen geen genezende behandeling meer mogelijk is. De palliatief-terminaal zieke bevindt zich in de laatste drie tot zes maanden van het leven.

Hoe werken wij in de hospice?

Na het aanmelden van de zieke neemt de coördinator van Proxima contact op om de gegevens en de situatie van de cliënt op te nemen. Het is ook mogelijk dat onze hospicearts contact opneemt met de huisarts of specialist om te overleggen of de hospice wel de juiste plek is voor de patiënt. 

In de hospice worden terminaal zieke mensen opgenomen met een levensverwachting van maximaal drie maanden. Als blijkt dat het verblijf langer dan drie maanden gaat duren, wordt er in overleg met de zieke en naasten naar andere mogelijkheden gezocht. 

Onze vrijwilligers zijn overdag van 7.00 uur tot 23.00 uur aanwezig voor zorg, aandacht en ondersteuning voor de gasten en naasten. De professionele medische en verpleegkundige zorg en begeleiding wordt gedaan door een vast team van verpleegkundigen in dienst van Vitras/Santé Partners. De verpleegkundige is overdag aanwezig zolang het nodig is en is daarna telefonisch bereikbaar en oproepbaar. Gedurende de nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur is er verpleegkundige zorg in huis. 

De hospice heeft vier bedden ter beschikking. Als er geen plek is, wordt de zieke op de wachtlijst geplaatst. Cliënten uit Nieuwegein behouden hun eigen huisarts. Voor cliënten uit andere woonplaatsen is onze hospicearts beschikbaar. Elke donderdagmiddag vindt er multidisciplinair overleg plaats in de hospice tussen de huisarts/hospicearts, verpleegkundigen en coördinator over de cliënt.

klik hier voor de link naar de bedden-vrij-in hospices.

Hoe werken wij bij de thuisondersteuning?

Na het indienen van de aanvraag vullen wij  samen met de verwijzende organisatie of familie het intakeformulier in en bespreken we of de aanvraag past binnen de mogelijkheden van Proxima thuisondersteuning. Om een goede inschatting te maken van de situatie en de juiste vrijwilligers te koppelen gaat de coördinator eerst op huisbezoek. Dat kan vaak al de volgende werkdag. Samen met de zieke en familie wordt gekeken naar de wensen en behoeften. De inzet van vrijwilligers is maatwerk.

In de thuissituatie (ook in verpleeg- en verzorgingshuizen) bieden onze vrijwilligers ondersteuning overdag, ’s avonds of ’s nachts. Overdag of ’s avonds gaat het om twee tot vier uur ondersteuning. Het waken in de nacht is van 23:00 – 07:00 uur. Is er sprake van een acute situatie om te waken dan gaan wij niet op huisbezoek en bekijken we of het mogelijk is een vrijwilliger in te zetten voor diezelfde nacht.

Onze vrijwilligers doen geen medische of verpleegkundige handelingen. Naast ‘er zijn’, signaleren zij, bieden ze rust en geven ze liefdevolle aandacht. Verder bieden ze praktische ondersteuning bij onder andere toiletbezoek, eten en drinken. Het aantal inzetten van de vrijwilligers is afhankelijk van de aanvragen en de beschikbaarheid van onze vrijwilligers. Gemiddeld worden er twee inzetten per week aangeboden. Zijn er meer nachten nodig om te waken dan is een nauwe samenwerking nodig tussen de familie en/of professionele nachtzorg.

Proxima informeert de betrokken thuiszorgorganisatie per mail over de inzet van vrijwilligers.

Voor meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan gerust.