Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

"Het vrijwilligerswerk geeft mij zoveel voldoening en dankbaarheid. En ik kan het goed combineren met mijn werk."

Vrijwilliger worden

Vrijwilligers zijn bij ons van harte welkom. Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Onze zorgvrijwilligers bieden ondersteuning in de hospice aan de Hogerhoeve in Nieuwegein of thuis. Daarnaast zijn er vrijwilligers die algemene taken zoals koken, tuinieren en PR voor hun rekening nemen.

Een open houding en warm hart

Als vrijwilliger heeft u een open houding en draagt u de zieke en de familie een warm hart toe. U respecteert de wensen van de zieke en de familie.  Iedereen die een zeker evenwicht in haar of zijn leven heeft gevonden en met emoties kan omgaan, kan het werk als zorgvrijwilliger doen. Er is geen specifieke ervaring nodig. Wel is het belangrijk om fysiek in staat te zijn om dit werk aan te kunnen.

Als zorgvrijwilliger kunt u werken in onze hospice in Nieuwegein of bij de mensen thuis. Heeft u belangstelling dan volgt eerst een kennismakingsgesprek. Als het van beide kanten goed voelt dan volgt voor zorgvrijwilligers hospice een inwerkperiode en voor alle nieuwe vrijwilligers een introductietraining.

Wat houdt het werk zorgvrijwilliger hospice in?

Als zorgvrijwilliger hospice is het belangrijk dat u er bent voor de gast. Afhankelijk van de vraag van de gast helpt u bij de lichamelijke verzorging. U maakt ontbijt en lunch voor de gast en u ontvangt het bezoek van de gasten en zorgt voor een kop koffie of thee. Goed aanvoelen wat de gast fijn vindt is belangrijk.

Ook bent u een luisterend oor voor de gast en de familie. U kunt samen muziek luisteren, de krant voorlezen of een handwrijving aanbieden. “Er zijn” is het belangrijkste. Daarnaast hebben zorgvrijwilligers de zorg voor de gastenkamer en diverse huishoudelijke taken. Verpleegkundige handelingen worden verricht door de arts en de verpleegkundigen/verzorgenden.

In de hospice draaien altijd twee vrijwilligers samen één dienst en kunt u altijd terugvallen op een verpleegkundige/verzorgende. Wij verwachten dat u de intentie heeft om zich voor langere periode aan ons te binden. En dat wij één tot twee keer in de week op u kunnen rekenen. De diensten van zorgvrijwilligers in de hospice zijn ingedeeld in blokken van vier uur. Het inroosteren van de uren wordt digitaal door vrijwilligers zelf gedaan.

Lees hier het ervaringsverhaal van zorgvrijwilliger Sandra.

Wat houdt het werk zorgvrijwilliger thuisondersteuning in?

De zorgvrijwilliger thuisondersteuning is beschikbaar voor de zieke thuis, vaak ter ontlasting van diens partner en/of familie. Het gaat vooral om “er zijn”. Uw taken als zorgvrijwilliger zijn bijvoorbeeld: ervoor zorgen dat de zieke comfortabel ligt, een praatje maken, assisteren bij het geven van eten en drinken en ondersteunen bij toiletgang. 

Het vrijwilligerswerk thuis is op oproepbasis. De inzet als zorgvrijwilliger thuisondersteuning vraagt enige flexibiliteit van u. De inzet is afhankelijk van de aanvragen die wij binnen krijgen. Het werk is overdag (2-4 uur), in de avond (2-4 uur) of ’s nachts (8 uur). De dagen en uren zijn altijd in overleg met één van de coördinatoren.

Het kan voorkomen dat zorgvrijwilligers van de thuisondersteuning gevraagd worden ondersteuning te bieden in een verzorgings- en verpleeghuis. De aanwezigheid van een zorgvrijwilliger biedt dan tijdelijke rust aan familie en zorgend personeel.

Lees hier het ervaringsverhaal van vrijwilliger thuisondersteuning Janny.

Vrijwilligers algemene taken

Als u zich wel wilt inzetten als vrijwilliger maar liever niet als zorgvrijwilliger dan zijn er binnen Proxima ook nog andere functies beschikbaar. Houdt u bijvoorbeeld van koken? Onze kookvrijwilligers koken om toerbeurt dagelijks een avondmaaltijd voor de gasten en eventueel een familielid. De tuinvrijwilliger onderhoudt de binnentuin van onze hospice. Verder zijn er administratieve, PR of technische taken, waarbij wij de hulp van vrijwilligers kunnen gebruiken.

Lees hier het ervaringsverhaal van kookvrijwilliger Jan.

Trainingen en bijeenkomsten voor alle vrijwilligers

Alle nieuwe zorgvrijwilligers die aan het werk gaan in de hospice of in de thuisondersteuning bij Proxima volgen een tweedaagse introductietraining. In deze training is er aandacht voor de eigen verlieservaring. Verder worden de aspecten van de stervensfase, rouwtheorien en thema’s als afstand en nabijheid besproken. Daarnaast zijn er regelmatig tiltrainingen gegeven door een fysiotherapeut.

Verder organiseren we sociale activiteiten om contact te hebben met andere vrijwilligers, zijn er thema-avonden, werkbesprekingen en bijeenkomsten om ervaringen te delen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan landelijke trainingen van de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Zorg Nederland).