Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

Een groot team van vrijwilligers, verpleegkundigen en medewerkers

Bij Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis werken 130 vrijwilligers, een team van verpleegkundigen/verzorgenden in dienst van Vitras/Sante partners en een team van medewerkers in dienst van Stichting Proxima. 

Bovenstaande foto is gemaakt in september 2021 tijdens het lustrumfeest.

Medewerkers en bestuur van Proxima

Medewerkers

Van links naar rechts:
Ineke Aalderink, directeur
Stefanie Rutgers, coördinator hospice & thuis
Florette Eikelenboom, financiële administratie
Yvonne Langerak, huishoudelijk medewerker
Yardena Vermaat, coördinator thuis Amersfoort & Leusden
Ajan Busscher, coördinator hospice
Ilse de Greef, coördinator thuis
Dineke Neeleman, coördinator hospice,

Vertrouwenspersoon: Ton Zwijenberg (niet op de foto)

Ga naar contact als u medewerkers wilt bereiken

Bestuur

Vooraan van links naar rechts:
Wim van Muiswinkel, penningmeester 
Aty van Aarnhem, algemeen bestuurslid
Hannie van Baren, voorzitter

Achteraan van links naar rechts:
Monique Weise, algemeen bestuurslid
Francis Kosterman, PR
Janny Langerak, algemeen bestuurslid
Leontine Maas, algemeen bestuurslid

Ga naar contact als u het bestuur wilt bereiken.

Vriend worden van Proxima?

De financiële middelen om de exploitatie van Proxima Terminale Zorg rond te krijgen bestaan, naast subsidies, voornamelijk uit giften van fondsen, kerken, bedrijven en particulieren.