Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

Een groot team van vrijwilligers, verpleegkundigen en medewerkers

Bij Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis werken 130 vrijwilligers, een team van verpleegkundigen/verzorgenden in dienst van Vitras/Sante partners en een team van medewerkers in dienst van Stichting Proxima. 

Bovenstaande foto is gemaakt in september 2021 tijdens het lustrumfeest.

Medewerkers en bestuur van Proxima

Medewerkers

Van links naar rechts:
Dineke Neeleman, coördinator hospice,
Yvonne Langerak, huishoudelijk medewerker
Dolinda van der Hulst, (uit dienst)
Florette Eikelenboom, financiële administratie
Ineke Aalderink, directeur
Yardena Vermaat, coördinator thuis Amersfoort & Leusden
Stefanie Rutgers, coördinator hospice & thuis
Marjolijn Lem (niet op foto) coördinator thuis en hospice,

Vertrouwenspersoon
Ton Zwijenberg

Ga naar contact als u medewerkers wilt bereiken.

Bestuur

Achter van links naar rechts:
Hannie van Baren, voorzitter
Wim van Muiswinkel, penningmeester
Monique Weise, algemeen bestuurslid
Voor van links naar rechts:
Mirjam Willaert, secretaris
Aty van Aarnhem, algemeen bestuurslid
Desiree Ligtmans, algemeen bestuurslid

Ga naar contact als u het bestuur wilt bereiken.

Vriend worden van Proxima?

De financiële middelen om de exploitatie van Proxima Terminale Zorg rond te krijgen bestaan, naast subsidies, voornamelijk uit giften van fondsen, kerken, bedrijven en particulieren.