Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

Vrienden van Proxima Terminale Zorg

Stichting Vrienden van Proxima

De financiering van de palliatief-terminale zorg en de verdere ontwikkeling daarvan, is geen vanzelfsprekendheid. Stichting Vrienden van Proxima ondersteunt Stichting Proxima.

De Stichting Vrienden van Proxima richt zich op het werven van fondsen, die ondersteunend zijn aan de exploitatie van de hospice en de terminale zorg die thuis wordt geboden.

De Vrienden geven een financiële ondersteuning om -indien nodig – de exploitatie jaarlijks sluitend te krijgen en voor speciale projecten. Denk hierbij aan de vernieuwing van de inrichting van de hospice, opleiding van de vrijwilligers of het verduurzamen van de hospice door bijvoorbeeld de plaatsing van zonnecollectoren. 

De trainingen van de vrijwilligers vormt een terugkerende kostenpost op onze begroting. Het is een uitgave die we graag doen. Deze trainingen dragen bij aan de kennis en kunde van de vrijwilligers. Dit waarborgt een goed functioneren van de hospice en draagt bij aan een goede zorg in de thuisondersteuning. 

Het bestuur van de Vrienden van Proxima bestaat uit:
Marco Sutter, voorzitter (links)
Wim van Muiswinkel, penningmeester (voor)
Wilma van Nieuwamerongen, secretaris (rechts)
Hans Adriani, bestuurslid (pasfoto)

Wij zijn te bereiken via vrienden@proxima-terminalezorg.nl. Natuurlijk zijn wij ook telefonisch te bereiken, via onze secretaris op telefoonnummer: 06-28728428 .

Lees hier het verhaal van de Vrienden Hennie en Marrie van Randwijk .


Wilt u ons steunen?

Het is fantastisch dat u ons wilt helpen om meer mogelijk te maken. U kunt ons op diverse manieren helpen. Hoe u bijdraagt en hoeveel u bijdraagt, maakt niet uit. Wij heten u nu al van harte welkom! Wanneer u vriend van ons wordt, wordt er elk jaar in oktober/november een door u gekozen bedrag van uw rekening afgeschreven. 
Natuurlijk kunt u deze financiële vriendschap elk moment stoppen.

Verder kunt u ons natuurlijk ook benoemen als begunstigde in uw testament. Meer informatie hierover vindt u in dit document.

De financiële aspecten van de Stichting Vrienden van Proxima, zijn in te zien via de goedgekeurde jaarrekening van vorig jaar die staat op de ANBI pagina.

 

Proxma Vrienden van Hans Adriani

ANBI-status

De stichting Vrienden van Proxima heeft de wettelijke status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit betekent dat de stichting zich inzet voor een algemeen, maatschappelijk doel. Daarom hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen giften en nalatenschappen. Alles wat de stichting ontvangt, komt ten goede aan de zorg voor iedereen die gebruik maakt van Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis. Daarnaast betekent het voor u dat de schenkingen  aan de Vrienden van Proxima fiscaal aftrekbaar zijn.