Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

"Wij bieden mensen in de laatste fase van hun leven een veilige, vertrouwde en rustige omgeving in onze hospice."

In de hospice

De Proxima hospice is opgericht in 2006 en ligt aan de Hogerhoeve in de wijk Blokhoeve in Nieuwegein. Er is  plaats voor vier gasten. Mensen die niet thuis willen of kunnen sterven zijn welkom in de hospice. Wij bieden de mensen in hun laatste levensfase (terminale fase) een gastvrij verblijf met deskundige, liefdevolle verzorging en begeleiding in een huiselijke sfeer. Iedereen is welkom in de hospice, ongeacht religieuze of culturele achtergrond.

Een bijna thuis-huis

De hospice ligt in een rustige woonwijk aan de rand van Nieuwegein. Zowel per auto als per openbaar vervoer is de hospice goed bereikbaar. We hebben vier gastenkamers, een ruime woonkamer en een mooie binnentuin, waar de gasten en familie gebruik van kunnen maken.

De gastenkamers zijn gemeubileerd, voorzien van een hoog-laagbed, een kleine koelkast, een zitje voor de gast en bezoek en een televisie. Het is mogelijk om een aantal kleine bezittingen mee te nemen om de kamer meer als thuis aan te laten voelen; een bijna thuis-huis. 

Het ontbijt en de lunch wordt, in afstemming met de gasten, door de vrijwilligers klaargemaakt. Elke avond wordt er een verse maaltijd bereid. Een naaste van de gast kan in de avond mee-eten. 

De naasten van de gast kunnen doorlopend op bezoek komen(*). Het is mogelijk, indien de situatie er om vraagt, dat zij op de kamer van hun dierbare blijven slapen of gebruikmaken van de logeerkamer. Voor familie-overleg, een moment van rust of stilte zijn er mooie ruimtes beschikbaar. 

(*) In de coronatijd is er een aangepaste bezoekregeling. 

De zorg

Om de laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te maken, voor zowel de gast als hun naasten, werken professionals en vrijwilligers nauw met elkaar samen. Persoonlijke wensen en behoeften van de gast vormen het uitgangspunt.

Onze vrijwilligers zijn overdag van 7.00 uur tot 23.00 uur aanwezig voor zorg, aandacht en ondersteuning voor de gasten en naasten. De professionele medische en verpleegkundige zorg en begeleiding wordt gedaan door een vast team van verpleegkundigen in dienst van Vitras/Santé . De verpleegkundige is overdag aanwezig zolang het nodig is en is daarna telefonisch bereikbaar en oproepbaar. Gedurende de nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur is er verpleegkundige zorg in huis. Wanneer een gast uit Nieuwegein komt, dan behoudt hij of zij de eigen huisarts. Voor gasten buiten Nieuwegein is onze hospicearts beschikbaar.

Complementaire zorg

Complementaire zorg wordt in de hospice gegeven door opgeleide vrijwilligers en verpleegkundigen. Wanneer een gast hier behoefte aan heeft, kan hij of zij een hand- of voetwrijving krijgen. Hierbij wordt eventueel gebruik gemaakt van etherische oliën. Een hand- of voetwrijving kan ontspanning geven en gevoelens van angst verminderen. Ook kan het zorgen voor een betere nachtrust. 

Lees hier een ervaringsverhaal over een hand-voetwrijving.

Geestelijke begeleiding

Tijdens het verblijf in de hospice kunnen vragen bij de gast of naasten naar boven komen. Zijn er bijvoorbeeld nog gesprekken die moeten plaatsvinden? Zijn er vragen over de dood? Hoe laat ik mijn geliefden los? Of hoe kan ik verder als mijn dierbare is overleden? Het kan helpen om in gesprek te gaan. Dit kan zijn met een dominee, priester of een vertrouwenspersoon (wellicht uit uw eigen omgeving).

Daarnaast is het ook mogelijk om een gesprek te hebben met een geestelijke begeleider van het Centrum voor Levensvragen. Dit centrum werkt vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. De kosten voor de gesprekken worden vergoed vanuit het Centrum voor Levensvragen.

Aanmelden voor de hospice

Een zieke die terminale zorg nodig heeft, kan zichzelf aanmelden voor een opname in de hospice. Maar vaak wordt dit gedaan door  betrokkenen zoals familie, de huisarts, transferafdeling van het ziekenhuis of de thuiszorgorganisatie. Om in een hospice opgenomen te worden, is een ondertekende verklaring nodig van een arts waarin staat dat de zieke een levensverwachting heeft korter dan drie maanden. 

Het aanmelden kan per telefoon. Natuurlijk is het ook mogelijk om eerst te komen kijken in de hospice. Wij maken graag tijd vrij voor een rondleiding en om de vragen te beantwoorden. 

Soms blijkt dat na opname in de hospice de ziekte stabiliseert of dat iemand opknapt, dan bekijken we samen met alle betrokkenen wat de mogelijkheden zijn.

De kosten

Voor het verblijf in de hospice geldt een eigen bijdrage van 20 euro per dag. Als de gast aanvullend verzekerd is, kan het zijn dat het bedrag vergoed wordt. Het is altijd handig om dit van te voren na te vragen bij de zorgverzekering. Is de gast aanvullend verzekerd dan stuurt Proxima de rekening naar de zorgverzekeraar. Kosten voor bijvoorbeeld de kapper en pedicure vallen hier buiten. 

De kosten voor de medische en verpleegkundige zorg door Vitras/Santé Partners, de hospicearts of de eigen huisarts lopen via de zorgverzekering. Het kan voorkomen dat bepaalde kosten niet door de zorgverzekeraar vergoed worden. Dit is afhankelijk van de afgesloten verzekering.

Na het overlijden

Alles rondom de uitvaart wordt geregeld door de familie en/of naasten van de gast.  Het is mogelijk om als naaste(n) zelf de overledene de laatste zorg te verlenen, of daarbij te helpen met eventueel een vrijwilliger, verpleegkundige of met de uitvaartverzorger. Bij het uitdragen uit de hospice wordt er een kleine afscheidsceremonie gehouden, in afstemming met de familie.

Nazorg

Na het overlijden van de gast kan de familie, als hier behoefte aan is, een nagesprek hebben met de coördinator. De coördinator zal na een aantal weken contact hierover opnemen.

Voor meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan gerust.