Inloggen voor vrijwilligers >

Hospice Nieuwegein
030 605 08 20


Thuisondersteuning
030 600 00 17


Thuisondersteuning
Amersfoort & Leusden
06 284 52 907

ANBI: Stichting Vrienden Proxima Terminale Zorg

Naam: St. Vrienden Poxima-Terminalezorg.nl
Postadres: Veldhoeve 1, 3438 LL Nieuwegein
Bezoekadres: Hogerhoeve 2, 3438 MK Nieuwegein
Telefoon: 030-6050820
E-mail: vrienden@proxima-terminalezorg.nl
KVK: 30190826
RSIN: 815512016
IBAN: NL40RABO0338011161

Doelstelling

De financiering van de terminale zorg en de verdere ontwikkeling daarvan is geen vanzelfsprekendheid. Stichting Vrienden van Proxima ondersteunt Stichting Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis. De stichting Vrienden van Proxima richt zich op het werven van fondsen, die ondersteunend zijn aan de exploitatie van de hospice  en de terminale zorg die thuis wordt geboden.

Bestuurssamenstelling

Marco Sutter, voorzitter
Wim van Muiswinkel, penningmeester
Wilma van Nieuwamerongen, secretaris

Financiële verantwoording

ANBI: Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis

Naam: Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis
Volgens statuten: Stichting Hospice Nieuwegein
Postadres: Veldhoeve 1, 3438 LL Nieuwegein
Bezoekadres: Hogerhoeve 2, 3438 MK Nieuwegein
Telefoon: 030 605 08 20
E-mail: info@proxima-terminalezorg.nl
KVK: 30187993
RSIN: 815011829
IBAN: NL92RABO0381025845

Bestuurssamenstelling

Hannie van Baren, voorzitter
Wim van Muiswinkel, penningmeester
Francis Kosterman, PR
Aty van Aarnhem, algemeen bestuurslid
Leontiene Maas, algemeen bestuurslid
Monique Weise, algemeen bestuurslid

Medewerkers

Ineke Aalderink, directeur
Dineke Neeleman, coördinator Hospice
Stefanie Rutgers, coördinator Hospice & Thuis
Ilse de Greef, coördinator Thuis
Arjan Busscher, coördinator hospice
Yardena Vermaat, coördinator Thuis Amersfoort & Leusden
Florette Eikelenboom, financiële administratie
Yvonne Langerak, huishoudelijk medewerker

Doelstelling

Proxima Terminale Zorg stelt zich ten doel dat de vrijwilligers aan eenieder in de laatste levensfase en diens naasten, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Deze ondersteuning wordt in de thuissituatie, in zorginstellingen en de hospice geboden.

Beloningsbeleid

Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers mogen gemaakte onkosten zoals reiskosten declareren.

Algemeen jaarverslag en financiële verantwoording

ANBI formulier

Vriend worden van Proxima?

De financiële middelen om de exploitatie van Proxima Terminale Zorg rond te krijgen bestaan, naast subsidies, voornamelijk uit giften van fondsen, kerken, bedrijven en particulieren.