Trainingen

Na een kennismakingsgesprek, intakegesprek en voor de hospice vrijwilligers een inwerkperiode, volgt u een verplichte introductiecursus. Deze vindt één tot tweemaal per jaar plaats. In deze cursus staat de afstemming van de vrijwilliger op de wensen en behoeften van de zieke en diens naasten centraal.

De houding van 'er-zijn-voor' de zieke en partner/familie wordt via verschillende invalshoeken belicht. Thema's zijn:

• sociaal emotionele ondersteuning
• communicatie
• omgaan met andermans waarden en normen
• wat is palliatieve terminale zorg
• de betekenis van spiritualiteit

Bij de cursus zijn ook twee bijeenkomsten inbegrepen waar de vaardigheden van tiltechnieken worden geoefend.

Tweedaagse introductiecursus

Twee keer per jaar wordt er voor nieuwe vrijwilligers van Proxima een tweedaagse introductiecursus georganiseerd in Nieuwegein. De eerstvolgende training is op 17 en 24 januari 2020 van 9.30 -16.00 uur in De Bron in Nieuwegein.

Landelijke modules

Na één jaar werken binnen onze organisatie is er de mogelijkheid om elk jaar één van de 8 vrijwilligers modules te volgen die door het landelijk Bureau wordt georganiseerd. De kosten zijn voor Proxima Terminale Zorg. (www.vptz.nl)

Thema avonden en intervisie

Tevens wordt jaarlijks een aantal thema-avonden georganiseerd waar gastsprekers over een specifiek onderwerp i.v.m. terminale zorg hun kennis en ervaring overdragen. Kennis en ontmoeting met collega-vrijwilligers staan centraal.
Eens in de twee jaar organiseren we voor alle vrijwilligers van Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis een tweedaagse training.

Voor vrijwilligers die thuis werken is er drie keer per jaar een contactbijeenkomst om ervaringen te delen. Hospice vrijwilligers kunnen deelnemen aan een intervisie groep.