Welkom bij Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis

 

Het leven is onvoorspelbaar. Afscheid nemen van het leven ook. Wie ongeneeslijk ziek is, wordt daarmee geconfronteerd. Soms geleidelijk, maar vaak ook plotseling. In die laatste, belangrijke levensfase staan wij voor u klaar. Met zorg aan huis én in onze Hospice in Nieuwegein. Onze vrijwilligers zijn er voor u en voor uw naasten. Of u nu thuis wilt sterven of in de Hospice.

 

Onze Hospice: dag en nacht tijd voor u 

Proxima Terminale Zorg is er voor u in de laatste fase van uw leven. In onze Hospice in Nieuwegein kunnen vier ongeneeslijk zieke mensen te gast zijn. Onze vrijwilligers staan er 24 uur per dag voor u klaar, familie en vrienden zijn van harte welkom.

Meer weten over ons hospice >>>

 

Zorg en aandacht bij u thuis

Wilt u liever thuis afscheid nemen van het leven? Onze vrijwilligers komen bij u aan huis om de zorg van uw naasten over te nemen. Dat kan overdag, maar ook gedurende de nacht. De vrijwilliger is er voor u en maakt tijd voor wat u nodig heeft. Aan uw eigen bed, in uw vertrouwde omgeving.
Meer weten over terminale zorg thuis >>>

 

Vrijwilligers, hart nodig!

Proxima is een vrijwilligersorganisatie, geleid door enkele beroepskrachten. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe, gemotiveerde en betrokken vrijwilligers die er willen zijn voor zieke mensen in de laatste fase van hun leven. Iedereen die op zoek is naar een mooie invulling van zijn of haar vrije tijd en denkt dit belangrijke werk aan te kunnen, nodigen we van harte uit contact met ons op te nemen.
Meer weten over vrijwilligerswerk bij Proxima >>>

 


Nieuws


Onthulling kunstwerk

Volop aandacht voor Week van de Palliatieve Zorg in Nieuwegein. Jaarlijks staat de eerste week van oktober in het teken van de palliatieve zorg, dit keer met als thema ‘kwaliteit van leven, als het leven pijn doet’.
lees het volledige artikel ›


Collegetour “Doodgewoon doodgaan of toch niet…”

In een goed gevuld theater De Kom vond ter gelegenheid van het lustrum op 29 maart een college tour plaats. Inge Diepman interviewde Ineke Aalderink, directeur van Proxima, en vijf deskundigen over de ontwikkelingen in de palliatief terminale zorg.
lees het volledige artikel ›


Aanbod terminale zorg Thuis wordt uitgebreid

Het verzorgen van terminale zieke die thuis willen sterven wordt naar het einde toe steeds zwaarder. Juist dan lopen familie en mantelzorgers die deze zorg verlenen het risico overbelast te raken. Onze vrijwilligers kunnen in zulke situaties de zorg en ....
lees het volledige artikel ›